تبلیغات
آیا یک شهید ناهی منکر دیگر خواهیم داشت؟؟؟!!!!!!!!!


  جوان اهوازی خالد حمودی عبیدی از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران که برای خرید مایحتاج خانواده در حال عبور از پارک پردیس اهواز بود با یک صحنه خلاف عفت عمومی مواجه شده و تذکر لسانی می‌دهد که مورد ضرب و شتم ارازل و اوباش قرار می گیرد.

به گزارش خادم الشهداء ، وی پس از امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم یکی از مرتکبان عمل خلاف عفت عمومی قرار می‌گیرد ولی مانع از اصابت چاقو او به بدنش می‌شود خود را از صحنه می رهاند و به مسیر خود ادامه می دهد. به گفته خالد حمودی عبیدی فردی که به وی تذکر داده شده بود دوباره به سراغش می آید و با چاقوی بزرگی که در دست داشت ضربه محکمی به سینه این آمر به معروف و ناهی از منکر وارد می کند و از محل متواری می‌شود. این ضربه سبب شکافته شدن سینه این جوان اهوازی و خون ریزی شدید می شود که بر اثر این ضربه ریه اش آسیب دید. با مراجعه خانواده جوان بسیجی پرونده‌ای در این رابطه در کلانتری ۳۳ منطقه پردیس اهواز تشکیل شد. خالد حمودی عبیدی از جوانان بسیجی منطقه پردیس اهواز است که دانشجوی دکتری زمین شناسی و از کارشناسان شرکت ملی حفاری ایران است.

حاشا به غیرت کسانی که دیدند ولی کاری نکردند

حاشا به غیرت اون رئیس پاسگاهی که گفت پیگیری و شکایت تو بی نتیجست

حاشا به غیرت وزیر ارشاد و فرهنگ با این امضاها و مجوزاش که ارزشها رو تبدیل به ضد ارزش کرده
طبقه بندی: دین ومذهب، جوانان،