تبلیغات
یابن رسول الله ادرکنی ولا تهلکنی
     

اگر چه مذهب معنای عام دارد، اما در عرصه‌ی فقه، مذهب به مجموعه‌ی احکام بیان می‌شود

 و اگر چه مذاهب دیگر اسلامی حتی در بینش اصول عقاید (حتی توحید) تفاوت‌هایی دارند،

 ولی عمده‌ی دسته‌بندی آنها به خاطر تفاوت در احکام (فقه) است و چون مذهب شیعه، عمده

مبانی فقه و احکام خود را از امام صادق علیه‌السلام اخذ نموده است، به «شیعه جعفری»

ملقب شده است و به همین دلیل ایشان را «رئیس مذهب شیعه» می‌نامند.
طبقه بندی: اهل بیت علیه السلام،