تبلیغات
شهید کیست؟؟

 

سوالی از استاد شهید مطهری

 
"شهید" کیست؟و آیا کسی بیشتر از شهدا به بشر خدمت کرده است؟

 

شهید آن کسی است که با فداکاری و از خود گذشتگی خود و با سوختن و خاکستر شدن خود،محیط را برای

 

دیگران مساعد می کند."شهید"کسی است که یک روح بزرگ دارد،روحی که هدف مقدس دارد،کسی است که در راه عقیده کشته شده

 

است،کسی است که برای خودش کار نکرده است،کسی است که در راه حق و حقیقت و فضیلت قدم برداشته

 

است.

شهید به خون خودش ارزش می دهد.یک نفر به ثروت خودش ارزش می دهد و به جای آن که ثروتش در بانک

 

ذخیره شود،آن را در راه خیر مصرف می کند...


دیگری به فکر خودش ارزش می دهد،به خودش زحمت می دهد و یک کتاب مفید و اثر علمی به وجود می

 

آورد،و دیگری به خون خود ارزش می دهد و در راه بشریت خون خودش را فدا می کند.کدام یک بیشتر خدمت

 

کرده اند؟

 
طبقه بندی: دین ومذهب، شهدا،