تبلیغات
خدا به خاطر گریه ها و ضجه های یه قومی بقیه غیبت مولاشون رو بخشید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[]

پس کی قراره ما از خواب غفلت بیدار شیم

 چرا ضجه نمیزنیم     چرااز فراق آقامون

نمیسوزیم نمیمیریم ؟؟؟

چرا ؟چرا ؟چرا؟

چراکاری نمیکنیم که خدا بقیه غیبت رو بمون ببخشه ؟

ای خاک بر سر من که اسم خودم رو گذاشتم منتظر
طبقه بندی: لبیک یا بقیةالله، دین ومذهب، شهدا،