تبلیغات
اینجا خبری از عید فطر نیست!مردی می گوید عیدی وجود ندارد. این عید شهداست. آنچه ما برای عید انجام می دهیم

جستجوی نزدیکانمان در میان شهدا و در خانه هاست. ما به محل خاکسپاری شهدا خواهیم

رفت و برای آنان دعا خواهیم کرد.

عید فطر که با جشن و شادی همراه است امسال در غزه حال و هوایی متفاوتی دارد. مردم

غزه توانایی و هزینه برگزاری جشن ندارند.

مرد دیگری می گوید پس از این همه شهید و ویرانی چگونه عید را جشن بگیریم. ما خود را

 تنها برای خاکسپاری آماده می کنیم زیرا آنچه که می بینیم تنها ویرانی است. ما شجاعیه را

 که نزدیک مرز بود تخلیه کردیم. هم اکنون تنها برای مرگ آماده ایمhttp://www.waraqat.net/2008/12/gaza_swar6.jpgطبقه بندی: دین ومذهب، سیاسی،