تبلیغات
عملیات
نام عملیات:رمضان

رمزعملیات:یاعلی یاعظیم


محل عملیات:منطقه عمومی نفس اماره

نوع عملیات:نفوذی

هدف:پاکسازی قلوب

سلاح:دعاونیایش


بانام نامی زهرای اطهر(س )عملیات را آغازکنید...


التماس دعاطبقه بندی: ولایت ورهبری،