تبلیغات
منم انقلابیم؟؟!!!!

 

 

انقلابی میدونه باید همیشه در صحنه با یك اشاره رهبرش حاضر بشه كه رهبر انقدر احساس تنهایی نكنه كه ندای

این عمار سر نده....

انقلابی میدونه كه باید در هر عرصه ای پرچمدار باشه و نمونه در جامعه باشه

انقلابی میدونه حجابش همیشه مدال افتخارشه نه جبری که تو اون گیر کرده که اگه یک کیلومتر ازاین مرز خاکی

رد بشه،باعث کسر شانش بشه وقیدشو بزنه .

انقلابی میدونه ناموس مردم ،ناموس خودشه واینقدر غیرت داره که باعثه امنیت بشه.

انقلابی میدونه صلابت وشجاعت علوی ،صلح ودوستی و کرامت حسنی ، شور حسینی وغیرت ابوالفضلی ومرام

ومردونگی همت و زین الدین وباکری ها رو باید داشته باشه.

انقلابی میدونه اگه امروز داره نفس میکشه به خاطر قطع شدن نفس های هزاران جگر گوشه ی مردم انقلابی اون

زمان هست.

انقلابی میدونه که  تیپ و قیافش بایدمورد پسند آقا (عج)باشه نه مدل های غربی.

انقلابی میدونه كه یك بی حجاب یه عروسك امریكایی هست

انقلابی میدونه اگه اون جوون 16 ساله دیروزپشت لباسش نوشته بود میروم تا انتقام سیلی زهرا (س) بگیرم

وشهید شد ،امروز اونم میره دانشگاه تاانتقام سیلی زهرا(س)بگیره. 

انقلابی میدونه كه باید صریح و واضح حرفش رو بزنه...از هیچی نترسه و امر به معروف رو فراموش نكنه

انقلابی میدونه اگه جوونای دیروز ما زیرگلوله ی کلاشینکف وخمپاره پرپرشدن جوونای امروزتو دانشگاه ها

بدجوری مورد حمله ی گلوله های هوس ،بد حجابی ،بی غیرتی ،بی ایمانی ،و...قرار گرفتن شدیدا دارن کشته

وزخمی میدن.

انقلابی میدونه عمرش داره میگذره و نکنه بمیره و وفرمان حضرت آقا سید علی رو زمین بمونه .

انقلابی میدونه تاحالاهرچی دل آقا رو شکسته ولی از امروز واسه عزیز زهرا(س)باید ازجون مایه بذاره ولااقل

واسه ظهورش دعا کنه .

انقلابی میدونه راه رفتنش ،حرف زدنش ، كار كردنش ،درس خوندنش ،و...باید برای رضای خدا باشه

انقلابی میدونه باید در هر عملی اول فكر پیشبرد اهداف انقلاب باشه كه با جلو رفتن كار انقلاب ظهور نزدیك تر

میشه

انقلابی میدونه الگوش سید علی خامنه ای باید باشه

چون كه امام خامنه ای فرمود:من انقلابی ام

 منبع:http://www.basirat598.ir
طبقه بندی: ولایت ورهبری،